Vad är coaching

Coaching kan vara svaren på dina frågor men coaching är varken rådgivning, vägledning eller terapi.

Coaching är en professionell samtalsmetodik där vi fokuserar på att nå dina uppsatta mål, skapa handling för att förverkliga såväl yrkesmässiga som privata idéer, mål och visioner. Som coach arbetar jag med utgångspunkten att du är expert i ditt egna privat- och arbetsliv.


Skapa handling
Genom att aktivt lyssna, vara nyfiken, ställa kraftfulla frågor, stötta och ge feedback kommer samtalen att öppna upp för möjligheter, mer frigöra din potential och skapa handling/förändring. Vi gräver inte i det som varit utan ser framåt, undanröjer eventuella hinder och är lösningsinriktade. Som coach kan jag ses som expert på processen medan du som utövare är expert på innehållet i det vi samtalar om.

Under vårt första möte ska du som utövare försöka definiera huvudmål, förväntningar eller fokusområden för coachingsamarbetet. Jag som coach kommer att kort förklara hur jag ser på coaching och hur vi kommer att arbeta. Upptaktssamtalet har som syfte att tydliggöra hur samarbetet bäst kan genomföras och detta dokumenteras i form av ett kontrakt.

Tillit och respekt
Tillit och respekt är grunden i coachingprocessen utan den ingen förändring. I min professionella roll är det jag som ska skapa ett tryggt, varmt och förtroendeingivande klimat.

Hur kan vi se varandra? Coaching på nätet.
Coachingsamtalen kommer att föras via någon tjänst med videosamtal som passar dig tex FaceTime, Messenger, Skype eller Google HangOut. Dessa kommer att vara 40 min och vi bokar in ett samtal/vecka.

Alternativet ”Walk and Talk”

Bor du i Göteborg och önskar ha samtalen ”irl” kan vi träffas och ha coachsamtalen i form av ” walk and talk” i Slottskogen. Walk and talk är en mötesform som har olika uttolkare. Formens fördelar anses vara att när vi är i rörelse ute i naturen frigörs kreativitet och nya tankar. Själv har jag som ledare och coach mycket goda erfarenheter av denna form.


Det viktigaste arbetet görs mellan coachingsamtalen och grundas på de uppgifter, utmaningar som vi kommer fram till att du ska testa.

Etiska regler
De mål som ställts upp för coachingsamarbetet ska behandlas och utvärderas under sista coachingsamtalet. Som coach är jag utbildad och diplomerad enligt ICF:s (International Coach Federation) riktlinjer och standards och följer därmed de etiska regler som fastställts av ICF.

Som coach har jag full sekretess och det vi pratar om stannar mellan oss.

Om du anser att coachingsamarbetet inte fungerar bra ska du givetvis upplysa mig om detta. Om samarbetet ändå inte förbättras kan du bryta samarbetet med sju dagars varsel.

Pin It on Pinterest