Om mig

Jag är en bred erfarenhet av arbete med människor i utveckling bl a i rollen som lärare, mentor, rektor, projektledare, konsult, skribent, it-samordnare och undervisningsråd. Min grundutbildning har jag från Handelshögskolan Göteborgs Universitet med fördjupning och forskarstudier inom organisation och ledarskap ( management). Min nyfikenhet och lust att lära nya saker har gjort att jag också har studerat historia, sociologi, statskunskap och filmvetenskap.

Jag utbildad och diplomerad coach 2009 enligt ICF:s (International Coach Federation) riktlinjer och standards.
Exempel på coachuppdrag som jag jobbat med om förändringar i yrkeslivet har t.ex. berört frågor om tydlighet i kommunikation och beslutsfattande, hantering av ”jobbiga” kollegor, hur säga stopp till nya uppgifter när man jobbar mer än fullt, hur delegera som chef, hur prioritera arbetsuppgifterna och bli undvika bli utbränd.

Exempel på uppdrag som handlar om förändringar i privatlivet har t.ex. handlat om karriärval, hur bli mer socialt kompetent, hur fördela tiden mellan ny kärlek och barn, hur skapa meningsfulla fritidsaktiviteter.

Pin It on Pinterest